ประกาศรับซื้อสินค้า


ไข่ไก่เบอร์ 1,2,3

ต้องการไข่ไก่จำนวนมาก

วัตถุดิบอาหาร

วัตถุดิบอาหาร หมายเหตุ
ไข่ไก่ เบอร์ 1 (1*30)
ไข่ไก่ เบอร์ 2 (1*30)
ไข่ไก่ เบอร์ 3 (1*30)

ประกาศอื่นๆ