ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  16
Jan 2018

ไก่สด

หมายเหตุ  

1.            วัสดุอาหารทุกรายการต้องสดสะอาดใหม่ บรรจุในถุงพลาสติกที่ใช้สำหรับบรรจุอาหาร (FOOD  GRADE) ชนิดขาวใส และสะอาด ถุงไม่ฉีกขาด หรือมีรู พร้อมทั้งปิดปากถุง ให้มิดชิด

 

2.            เนื้อไก่  มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษต่าง ๆ ปลอดสารเร่งเนื้อแดง ปลอดภัยจากสารปนเปื้อน  โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ผ่านการผลิตอย่างถูกอนามัย ปลอดภัยจากยาปฏิชีวนะที่ได้รับรอง GMP จากกระทรวงสาธารณสุข

3.            บรรจุในหีบห่อ และกล่องที่เรียบร้อย  ไม่มีการฉีก ขาด ชำรุด

วัตถุดิบอาหาร

วัตถุดิบอาหาร หมายเหตุ
อกไก่ลอกหนัง (หั่นชิ้น) SBB
สะโพกไก่เลาะกระดูกหั่นชิ้น BL
ปีกไก่บน
อกไก่มีหนัง