ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  17
Jan 2018

ต้องการซื้อถั่วงอก ออเดอร์ 18/01/61

วันที่ 17/01/61 ต้องการซื้อถั่วงอกจำนวน 65 กก.

แยกถุงดังนี้

1 กก. จำนวน 3 ถุง

2 กก. จำนวน 3 ถุง

4 กก. จำนวน 4 ถุง

5 กก. จำนวน 8 ถุง