ผลการตรวจรับรองคุณภาพสินค้าและสารปนเปื้อน


  18
Aug 2017

ประกาศสั่งซื้อสินค้าวันที่ 18/8/2560

ประสั่งซื้อสินค้าเข้าบริษัทวันที่ 18/8/2560

วัตถุดิบอาหาร

วัตถุดิบอาหาร หมายเหตุ
อกไก่บด ละเอียด